سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
منوچهر بهرویان – استادیارگروه عمران،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
جعفر عسگری مارنانی – استادیارگروه عمران،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
علیرضا تراب زاده طاری – دانشجو، کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:
در کشور ما تعداد بسیاری ساختمان میان مرتبه و کوتاه مرتبه وجود دارند که بدون انجام هیچ نوع تمهیداتی تغییر کاربری از مسکونی به آموزشی داشته اند. در صورتیکه مطابق استاندارد 2800 ساختمانهای آموزشی در گروه 2 ساختمانهای با اهمیت زیاد قرار می گیرند. لذا ضوابط و مقرارت طراحی اجزای سازه ای و غیر سازه ای آنها با ساختمانهای مسکونی که در گروه 3 ساختمانهای با اهمیت متوسط قرار دارند، متفاوت است. از دیدگاه سطح عملکرد، سطح عملکرد کل ساختمان آموزشی قابلیت استفاده بی وقفه (B-2) است در حالیکه سطح عملکرد کل ساختمان مسکونیایمنی جانی (C-3) است. در این مقاله ساختمانهای بتنی موجود با سیستم باربر جانبی قاب خمشی متوسط و سیستم دو گانه قاب خمشی و دیوار برشی متوسط که تحت سه ویرایش استاندارد 2800 در شهر تهران طراحی و اجراء شده اند و تغییر کاربری از مسکونی به آموزشی داشته اند مورد تحلیل بررسی قرار گرفته اند.