سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کوروش مهاجر – شرکت ایران خودرو مدیریت HSE
مهران پورتالاری –
عباس جلیلی –
شاهین مرسلی –

چکیده:

درسالهای اخیربخاطر افزایش احتمال مواجهه با میدانهای مغناطیسی توجه به این عامل فیزیکی زیان آور در محیطهای کار و محیط زیست افزایش یافته است. بیشترین مواجهه شغلی و غیر شغلی افراد با تجهیزات الکتریکی در محدوده بسامدهای پائین میدان های مغناطیسی که به بس امدهای ELF شهرت دارند انجام می گیرد . درمورد اثرات مضر بیولوژیکی میدانهای مغناطیسی یکنواخت رو ی انسان شواهد متعددی دردسترس می باشد