سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالحسن مختاری – بخش مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
محمود یعقوبی – بخش مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
پیمان کنعان – سازمان انرژیها نو ایران

چکیده:

آنالیز گرمایی کلکتورهای سهموی خطی برای ارزیابی عملکرد کلکتور در جذب انرژی خورشیدی در نیروگاه حرارتی خورشیدی اهمیت زیادی دارد. در شیراز نیز اولین نیروگاه خورشیدی حرارتی کشور به ظرفیت 250kW از این نوع کلکتورها در حال ساخت می باشد. این نیروگاه دارای دوسیکل روغن و بخار بوده که سیکل روغن آ ن شامل 48 کلکتور سهموی خطی در آرایش 8 حلقه 6 تایی می باشد . در این مطالعه ابتدا مقایسه ای بین کلکتورهای نیروگاه خورشیدی شیراز و سایر کاکتورهای بزرگ ساخته شد ه انجام گرفته و سپس عملکرد یک حلقه از کلکتورها ، در فصول تابستان و پاییز بررسی و مقایسه گردیده است . همچنین مطالعه تاثیر شرایط محیطی بر روی عملکرد کلکتورهای سهموی خطی و بررسی زمان پاسخگویی مربوط به حلقه ارائه شده است.