سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هلمان آذیش – دانشجوی کارشناسی ارشد قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستمهای قدرت
سیدمحمد شهرتاش – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سی

چکیده:

در این مقاله با بررسی پارامترهای قابل استحصال از سیگنالهای تخلیةجزیی و ترکیب آنها در سیستم فازی، با تشخیص ابعاد حفره که منشاء وقوع تخلیه جزیی در عایق کابلهای فشارقوی هستند به ارزیاب ی غیرمخرب اوضاع کیفی کابل پرداخته و با تعیین شرایط خوب و بد ، به قابل استفاده بودن کابل یا غیر قابل استفاده بودن آن می توان پی برد . کاهش ضخامت باقیماندة عایق با استمرار پدیدة تخلیه جزیی در دراز مدت بعنوان ملاک ارزیابی در این مقاله قرار گرفته است . گذشت زمان و تغییر خواص عایقی از جمله ضریب دی الکتریک عایق و تلفات عایقی نیز علاوه بر اینکه در استفاده از کابل محدودیت ایجاد می کند، در پدیدة تخلیه جزیی و در نتیجه پارامترهای حاصل از آن ، نیز تآثیرگذار است . در این مقاله پارامترهای تخلیه جزیی با در نظرگرفتن شرایط حفره و پیری عایق برای ورودی سیستم فازی مورد استفاده قرار گرفته اند