سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
امیرمسعود رحیمی – استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان
مجتبی کاظمی – کارشناس ارشد راه و ترابری، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی، گیلان، رودسر

چکیده:
رفتار غیر ایمن برخی از رانندگان زمانی حائز اهمیت است که علاوه بر خود، سلامتی و زندگی سایر افراد را نیز به خطر اندازد. علائم ترافیکی یکی از وسایل ارتباطی میان راننده و جاده، جهت افزایش سطح ایمنی می باشد. در تحقیق حاضر به بررسی پارامترهای مهم در توجه و رعایت پیغام صادره از جانب تابلوی راهنمایی و رانندگی محل عبور عابر پیاده پرداخته شده است. بانک اطلاعاتی تحقیق، به کمک پرسشنامه و بر اساس روش پرسشگری چهره به چهره با رانندگان، و به تعداد 513 برگه پرسشنامه، جمع آوری شده است. هدف کشف مهم ترین پارامتر و یا پارامترها از میان سه پارامتر سن، جنسیت و وضعیت تاهل بوده است. برای این منظور از آزمون فرضیه ی کای- اسکویر و روش داده کاوی (الگوریتم کارت) استفاده گردید. وجه مشترک آزمون فرضیه ی خی- دو و مدلسازی با استفاده از الگوریتم کارت نشان دهنده ی اهمیت یبشر پارامتر وضعیت تاهل رانندگان نسبت به دو پارامتر دیگر، زمان رویارویی با تابلو ترافیکی مورد نظر بوده است. با توجه به گسترده بودن بحث رفتار و عملکرد رانندگان، می توان در تحقیق های آتی به بررسی دیگر پارامترهای انسانی، و نیز پارامترهای وسیله نقلیه، جاده و محیط، به منظور کشف مهمترین عامل های یه چالش کشاننده ی ایمنی، پرداخته شود.