سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای یافته های جدید کامپیوتری
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
امیرحسین تونی – گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران،
همایون موتمنی – گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران،
مجید ابوطالبی – گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران،

چکیده:
کیفیت نرم افزار یک امر اساسی در تولید نرم افزار محسوب می شد. وجود طراحی با کیفیت در سیستم های نرم افزاری، در بدست آوردن پارامترهای غیر عملیاتی بسیار مفید خواهد بود. یکی از ابزارهای متداول در طراحی نرم افزار، زبان مدلسازی یکپارچه است. این زبان ذاتا از نقطه ضعف نیمه رسمی بودن رنج می برد. این ضعف در بدست آوردن پارامترهای غیر عملیاتی تاثیرگذار خواهد بود. تلاش ها و تحقیقات بسیاری صورت گرفته تا این زبان نیمه رسمی را به روش های رسمی تبدیل کنند که از میان این تحقیقات میتوان، شبکه پتری را به عنوان نمونه نام برد. در این مقاله الگوریتمی جهت تبدیل نمودار مولفه به شبکه پتری معادل معرفی شده و گام به گام تشریح خواهد شد. با این نگاشت به رسمی سازی زبان مدلسازی یکپارچه پرداخته خواهد شد. با استفاده از رسمی سازی، اعتبارسنجی و ارزیابی پارامترهای غیرعملیاتی مانند قابلیت ترمیم در سیستم مورد طراحی ممکن خواهد بود.