سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی زلزله
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سید ساسان دادخواه – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مریم فیروزی نظام آبادی – استادیار گروه کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،

چکیده:
با توجه به مزیت های کارکرد بتن و فولاد با یکدیگر، استفاده از سازه های کامپوزیت در ساختمانهای بلند مرتبه در سالهای اخیر بسیار مورد توجه طراحان قرار گرفته است. یکی از روشهای استفاده از این سازهها طراحی ستونهای کامپوزیت می باشد. ستونهای کامپوزیت با نام CFT Concrete Filled Steel Tube یاد می شوند که به معنای لوله های فلزی پر شده با بتن است. در این مقاله به بررسی اتصال خمشی تیر فلزی با ستون CFT در مقاطع دایرهای و مستطیلی پرداخته شده است. بررسی ابعاد و اندازه ورقهای اتصال و مقایسه مقطع دایرهای و مستطیلی از اهداف این مقاله میباشد. در این پژوهش سازهای 61 طبقه با سیستم قاب خمشی متوسط در سیستم سازهای CFT با نرم افزار ETABS تحلیل و طراحی شده است. از سازهی مورد نظر اتصال میان قاب یکطرفه برای بررسی و مطالعه انتخاب گردیده است. اتصال مورد بررسی در نرم افزار ABAQUS مدل سازی و تحلیل شده است. در نمونههای مختلف ابعاد ورقهای اتصال و شکل مقطع ستون برای رسیدن به اتصال خمشی بهینه تغییر داده شده است.در پژوهش حاضر مقایسه نتایج تحلیلی نمونهها نشان میدهد که استفاده از ستونهای CFT با مقطع دایرهای شکل با اتصال نوین بررسی شده، با توجه به شرایط لرزهای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، در زمرهاتصالات خمشی ویژه قرار گرفته است.