سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
رضا فرخ زاد – دانشجوی دکتری مهندسی عمران -سازه
محمد مهدی جلیلوند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – راه ترابری

چکیده:
با توجه به گسترش روز افزون استفاده از سازه های بیتنی و به طور کلی بتن د رپروژه های عمرانی، لازم است پارامترهای سازه ای این ماده ارزشمند و پرکاربرد مورد بررسی قرار گرفته و خواص آن از لحاظ سازه و تاثیر این خواص در رفتار ماده در زلزله به صورت دقیق مورد مطالعه قرار گیرد تا بتوان در محاسبات سازه از آن ها استفاده نمود. با توجه به نیاز مبرم در زمینه کنترل کیفیت بتن تازه و سخت شده از بدو ایجاد ماده تا کنون روش های مختلفی اعم از مخرب، نیمه مخرب و غیر مخرب جهت ارزیابی مقاومت بتن و دیگ رخواص ارائه شده است ولی هر یک از این روش ها با توجه به مقتضیات انجام آن روش از محدودیت هایی برخوردارند که موجب گردیده از اویل قرن 20 به بعد، با پیشرفت های چشمیگر بوجود آمده در تعیین سرعت موج مافوق صوت در اجسام، دانشمندان، بر شوند با استفاده از تعیین سرعت موج در بتن ، رابطه ای میان مقاومت و دیگر مشخصه های بتن بر قرار نمایند. در این مقاله سعی بر آن است با استفاده از نمونه های ساخته شده بر اساس استانداردهای مذکور مدول الاستیسته استاتیکی را تعیین نموده و با استفاده از امواج مافوق صوت در بتن مدول الاستیسته دینامیکی مشخص گردد.