سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مسعود فتوت – مدیر دفتر مطالعات آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

چکیده:

با توجه به شرایط آب و هوایی کشورمان ایران بطور کلی و منطقه غرب بطور اخص بخش قابل توجهی از منابع آب قابل بهره برداری را آبهای زیرزمینی تشکیل می دهد، و از طرف دیگر با توجه به محدودیت این منابع و بهره برداری بی رویه و بیش از حدی که ازاین منابع صورت می گیرد. می طلبد که مدیریت بهره برداری اصولیتری بر این منابع صورت گیرد.مطالعات نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی اصلی ترین پیش نیاز مدیریت براین منابع آب است، لذا بنظر می رسد ارزیابی کمی و کیفی این مطالعات و ارائه راههای ارتقاء آنها قدم مؤثری در بهبود وضعیت موجود این قبیل مطالعات و استفاده صحیح تر از این منابع آب باشد.هدف اصلی تحقیق حاضر در این راستا می باشد.روش تحقیق به کار رفته برای نیل به هدف فوق ابتدا جمع آوری مطالعات نیمه تفصیلی انجام گرفته در محدوده غرب کشور بوده و سپس براساس و ترتیب فهرست خدمات مطالعات مرحله نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی تهیه شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو، معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها، نشریه شماره 213 از انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1380 ، اجزاء مطالعات مورد نیاز مبنای کار قرار گرفته و اقدامات انجام گرفته مورد ارزیابی قرار گرفته است و این سؤال اساسی مطرح شده است که آیا با توجه به امکانات مطالعات کافی و صحیح بوده است یا ناقص می باشد و بعلاوه چه تصحیحاتی در مطالعات پایه می توان اعمال نمود که به نتایج بهتری رسید. ایا پیش نیازها کافی بوده اندو بطور کلی چطور می توان مطالعات را ارتقاء داد.