سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محسن قاضی خانی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
صفا برجیان – کارشناس ارشد مکانیک- تبدیل انرژی

چکیده:

از عوامل مؤثر در کاهش دوده در موتورهای دیزل، خصوصاً موتورهای تزریق مسقیم، افزایش چرخش می باشد. به گونه ای که این عامل باعث کاهش زمان مرحله سوم فرآیند احتراق شده و کل زمان حتراق را پایین می آورد.[۲]. به جهت بررسی جریان چرخشی، پس از طراحی و ساخت دستگاه چرخش سنج، آزمای بر روی یک کانال هوای بدون پیچش به ازای سرعتهای متفاوت جریان هوا، انجام یافته است. در این تحقیق تأثیر میزان خروج از مرکز کانال هوای ورودی نسبت به محور سیلندر به ازای سرعتهای متفاوت موتور، ارزیابی شده است. نتایج حاصل از آزمایشهای انجام ده بر روی این دستگاه روابط و تئوری حاکم بر مسئله را تأیید نموده است. این وسیله که برای اولین بار در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور طراحی و ساخته شده است به طور موفقیت آمیزی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق در یک موتور تزریق مستقیم حمل و نقل شهری نشان داده است که با تغییر خروج از مرکز دهانه ورودی هوا به سیلندر نسبت به طراحی اولیه موتور می تواند ۱۶% میزان عدد چرخش را بهبود بخشد.