سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی زلزله
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
سید سجاد موسوی امجد – کارشناسی ارشد مهندسی سازه دانشگاه سیستان و بلوچستان
زلیخا کاظمی – کارشناسی ارشد زمین شناسی تکتونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مجید پریچهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:
امروزه به علت کارایی بسیار بالای شبکههای عصبی مصنوعی و دقت مناسبی که در انجام محاسبات دارند، در تمام علوم به وفور مورد استفاده قرار میگیرند. در این مقاله میزان کارایی شبکه عصبی مصنوعی انتشاربرگشتیLM در پیش بینی عملکرد دیوار برشی بتن آرمه مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به گستردگی استفاده از دیوارهای برشی بتن آرمه در سازهها بعنوان سیستم مقاوم لرزهای و همچنین با عنایت به اینکه گاهی به دلیل شرایط خاص سازندگان و طراحان مجبور به استفاده از باز شو در این دیوارها هستند لذا در مدلهای بررسی شده تاثیر بازشو و ابعاد آن مورد ارزیابی قرار گرفتهاند. نتایج بدست آمده از دقت بسیار بالای شبکه عصبی LMحکایت دارد.