سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
حسن طهمورثی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
ایمان قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:
در این مقاله به بررسی مطالعات آزمایشگاهی روی چهار نمونه قاب فولادی نورد سرد با مهاربند زانویی با ابعادm2 2.4×2.4 با مشخصات متفاومت تحت بارگذاری پریودیک سپس به بررسی رفتار دو نمونه مهاربند زانویی بر روی ساختمان های سبک فولادی به کمک نرم افزار SAP 2000 و همچنین مطالعات عددی با استفاده از نرم افزار ANSYS بر روی 12 نمونه قاب CFS با مهاربند جهت ارزیابی و بهینه سازی عملکرد جانبی ساختمان های سبک فولادی سرد نورد شده با مهاربند زانویی با اشکال مختلف می پردازیم. این مطالعات حداکثر ظرفیت باربری جانبی و رفتار تغییر شکل نمونه ها را مورد توجه قرار میدهد و ارزایبی منطقی از ضریب تعدیل پاسخ زلزله، R، از دیوارهای با مهاربند زانویی را ارائه می کند. بررسی نتایج نشان می دهد که استفاده از براکت (نگهدارنده) د رچهار گوشه ی پانل دیوار با مهاربند زانویی عملکرد جانبی مورد نظر پانل شامل مقاومت برشی و شکل پذیری پانل را بهبود می بخشد. این مهاربندها برای بهبود شکل پذیری دیوارهای برشی فولادی در برابر جابجایی نسبی قابل و توجه و بدون هر گونه شکست ترد همچون شکست اتصال یا کمانش استاد پیش بینی شده اند.