سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مجتبی احمدی پور – کارشناس ارشد
رضا شفیعی –
مهسا احمدی پور –
فاطمه سیدتبار –

چکیده:
باتوجه به سهم ویژه منابع نفت و گازبراقتصادکشورمان شناسایی دقیق مخاطرات این صنایع به عنوان بخشی ازیک تحلیل ایمنی جامع نه تنها امری کاملا توصیه شده است بلکه توسط سازمان های ناظر رسمب نیز برآن تاکید شده است تمامی دستگاه هایی که درصنعت نفت و گاز به کارگرفته میشوند دارای یک سری مشکلات عملیاتی هستند که درصورت بروز علاوه برفجایع عظیم زیست محیط یو انسانی مسائل اقتصادی جبران ناپذیری را به کشور تحمیل می نمایند درایستگاه های تقویت فشار اسکرابرها معمولا درمرحله اول جداسازی به عنوان پالایش مقدماتی ایستگاه با هدف جداسازی ذرات و ناخالصی های بزرگ که مسبب مشکلات فرایندی فراوانی درکارخانه هستند نصب میشوند به همین منظوردراین مقاله جهت جلوگیری یا کاهش شدت واحتمال بروز مخاطرات فرایند مطالعات hazop یک اسکرابر سه فازی بیان میگردد نتایج یک مطالعه HAZOP نه تنها برای بهبود ایمنی بهره برداری به مهندسین کمک می کند بلکه مشکلات عملیاتی فرایند بطور کامل مشخص م یکند درحال حاضر چندین سال است که ازاین روش برای تجزیه و تحلیل و اصلاح روند فرایندهای موجود درصنعت نفت و گاز به کارگرفته میشود.