سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
مجتبی احمدی پور – کارشناس ارشد
رضا شفیعی –
مهسا احمدی پور –
محمد محمدی –

چکیده:
استخراج روزانه نفت ازچاه ها کاهش فشارمخازن نفتی را دربردارد که بعدازمدتی باعث کاهش چشمگیرتولید نفت و گاز ازاین حلقه چاه ها می شود برای جلوگیری ازبروز این مشکل گاز همراه نفت درواحد بهره برداری جداشده و درواحد تقویت فشارنم گیری میشود و دوباره به چاه تزریق میشود ایستگاه های تقویت فشارگاز به این دلیل یکی ازمهمترین قسمت های صنعت نفت و گازکشورمان به شمار میروند وظیفه اصلی ایستگاه تامین خورک گازی واحد فشارقوی برای تزریق به مجموعه چاه ها و همچنین تامین بخشی ازخوراک NGL1200 می باشد ازاین رو عملکرد این واحد تاثیرزیادی برواحدهای پایین دستی دارد گازخروجی باید کاملا خشک و بدون نوسان باشد کهدرغیراین صورت به سمتمشعل هدایت میشود که سبب بروز مشکلات زیست محیطی فرایندی و اقتصادی فراوان میشود نم زدایی درایستگاه به وسیله گلایکول انجام می شود که دارای محدودیت های عملیاتی دما فشارومیزان PH برج جذب می باشد تمامی این شرایط عملیاتی درمطالعات HAZOP مورد بررسی قرارگرفته و پیشنهادات ارایه شده ست