سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر عطارعباسی – کارشناس ارشد عمران گرایش مدیریت ساخت، دانشگاه علم و صنعت ایران، مربی د

چکیده:

علی رغم اینکه در کشورهای صنعتی عمر مفید ساختمانهای مسکونی حتی بیش از 100 سال رسیده است، این رقم در کشور ما در حدود 20 تا 30 سال است ادامه اینروند منجر به خسارت های هنگفت جانی و مالی میشود.عامل اصلی پیدایش و تشدید این وضعیت، کیفیت نازل ساخت واحدهای مسکونی و فقدان نظارت کارآمد در این مرحله می باشد. در این مقاله با ارزیابی عینی و آماری ساختمان های مسکونی ساخته شده و در حال ساخت شهر تهران و کنترل کیفیت آنها، به بررسی علل و عواملی که باعث ایجاد کیفیت نامطلوب ساخت و ساز در شهر تهران شده است ، پرداخته میشود. همچنین عملکرد مهندس محاسب در طراحی و مهندس ناظر در نظارت و پیمانکاران در اجرا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است و نقش سازمان هایی از جمله شهرداری در این رابطه بررسی می گردد. در آخر راهکارهایی جهت پیشگیری و مدیریت بحران قبل از وقوع حادثه ارائه می گردد.