سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اقلیما بنی اسدی – گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

چکیده:

شکستگی های سنگ هاو تحلیل رفتن بتن ها در دیواره تونل سبب یک زمین لغزش می شود و این زمین لغزش سبب ناپایداری ساختاری در این تونل ها خواهد شد. برای ارزیابی پایداری سنگ های مجاور زمین لغزش از روشهای مختلف ژئوفیزیکی که بر مطالعات ژئوتکنیکی و حفر گمانه بدلیل جلوگیری ازآلوده شدن آب و زمین لغزش های بعدی برتری دارند، استفاده میشود. جمع بندی تفسیرهای داده های توموگرافی لرزه ای و داده های GPR با فرکانس 200MHz بعضی خواص و ناپیوستگی های سنگ ها را می تواند آشکارنماید. همچنین باید توجه داشت که تحلیل انرژی باز پراش برای تفسیر داده های GPR قابل استافده است. ما دراین مقاله ازجمع بندی داده های لرزه انکساری و GPR با فرکانس MHz450 در تعیین ناحیه خرد شده در اطراف تونل و وسعت این ناحیه را تعیین نمود، همچنین در حالیکه داده های GPR با فرکانس 225 MHz در ارزیابی کیفیت تماس بتن و سنگ مورد استفاده قرار گرفت.