سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سایانا رستمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی اصغر بهنام قادر – پژوهشگاه مواد و انرژی
سیامک حقی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمدتقی خراسانی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

شبکه های عصبی از جمله سیستم های هوشمندی میباشند که با بکارگیری داده های آزمایشگاهی قانون نهفته در ورای داده ها را استخراج و سیستم را مدل میکنند . با وجود قابلیت های بالای شبکه های عصبی این روش کاربردهای محدودی در مهندسی بیومواد داشته، بطوریکه تا کنون برای ارزیابی مقاومت شیمیایی سرامیک های دندانی از آن استفاده نشده است. هدف از این تحقیق اندازه گیری غلظت جرمی یونهای کنده شده از سطح سرامیک های دندانی پس از قرارگیری در معرض اسید و ارائه نتایج آن به شبکه عصبی Feed Forward Back propagation به منظور شبیه سازی مکانیسم رهایش در این نوع سرامیک ها می باشد. با طراحی چنین سیستم هوشمندی میتوان میزان یونهای کنده شده از سطح هر نوع پرسلن دندانی را برای مدت طولانی و در هر لحظه از زمان بدون نیاز به انجام آزمایشهایزمانبر و صرف هزینه مورد بررسی قرار داد. از طرفی این سیستم قادر است با تغییر ترکیبات سازنده هر پرسلن بصورت نر مافزاری در یکمحیط شبی هسازی شده تغییرات رهایش یون از سطح آن را محاسبه و از این طریق بهترین ترکیب ممکن برای یک پودر خاص را پیشنهاد دهد. وجود ضریب همبستگی بالا و میانگین مربعات خطا (MSE) پائین بین مقادیر اندازه گیری شده و پیش بینی شده بیانگر قابلیت شبکه در استخراج مدل حاکم بر سیستم بوده وتوانایی آن را در مدلسازی مکانیسم رهایش سرامی کهای دندانی نشان میدهد.