سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدمهدی رضایی – دانشکده مهندسی برق، قطب علمی قدرت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمجتبی میرسلیم – دانشکده مهندسی برق، قطب علمی قدرت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در حال حاضر، پایداری ولتاژ به یکی از مهمترین مسائل روزشبکه های قدرت تبدیل شده است . ب ه منظور جلوگیری از فروپاشی ولتاژ در شبکه های قدرت، تخمین نسبتاً دقیق شرایط عملکرد سیستم ضروری است. از آنجا که اندازه ولتاژهای شبکه نمی تواند پارامتر مناسبی برای تخمین میزان نزدیکی شرایط عملکرد سیستم به حدود پایداری ولتاژ باشد، نیاز به یک شاخص پایداری ولتاژ که بتواند شرایط عملکرد سیستم را بطور دقیق و سریع تخمین بزند، بدیهی به نظر می رسد