سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
تعداد صفحات: ۲۰
نویسنده(ها):
آزاده رضوانی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت مالی دانشگاه ازاد اسلامی چالوس
مجتبی دستاران –

چکیده:
پیشرفتهای تکنولوژی چهره جهان را دگرگون ساخته است. در طول دو دهه گذشته صنعت بانکداری برای استفاده از فناوری اطلاعات IT سرمایه گذاری های زیادی انجام شده است. در پاسخ به قوانین جدید، رشد شبکه های جهانی و افزایش سطح درآمدها صنعت بانکداری تکنولوژی های جدیدی را با عنوان بانکداری الکترونیکی با هدف دستیابی و حفظ مزیت های استراتژیک به کار می گیرد. بانکداری الکترونیکی به فعالیت های مالی گفته می شود که با استفاده از تکنولوژی الکترونیکی انجام می گیرد. بانکداری الکترونیکی به بانک ها این فرصت رامی دهد تا به نیازهای متفاوت مشتریان در مکانهای گوناگون به صورت همزمان پاسخ گویند. علیرغم ظهور این سیستم های تکنولوژی در بانکداری، پذیرش این تکتولوژی ها از طرف مشتریان دچار نوعی عقب افتادگی بوده و میزان رشد افراد استفاده کننده از این خدمات در حد انتظار نمی باشد . پذیرش فناوری توسط گروه های هدف یکی از محورهای مهم پژوهشی سال های گذشته در حوزه مطالعات فناوری اطلاعات بوده است.در این پژوهش سودمندی ادراک شده،سهولت استفاده ،دسترسی به اطلاعات ،امنیت اطلاعات و بهره مندی به عنوان عوامل تعیین کننده پذیرش بانکداری اینترنتی شناخته شده است.با وجود این ،به نظر می رسد که در محیط مجازی ،عوامل مذکور به طور کامل نمی توانند رفتار کاربران را توضیح دهند.باتوجه به اهمیت موضوع،در این مقاله سعی شده است بر اساس تئوری تجزیه شده رفتاربرنامه ریزی شده،با هدف توسعه الگوی مورد نظر،فرضیه های تحقیق طراحی وباتاکیدبرپذیرش بانکداری اینترنتی به آزمون گذارده شود. نتایج این تحقیق می تواند مدیران را در شناسایی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش و استفاده از بانکداری اینترنتی یاری نموده و مسیری را برای تحقیقات آینده فراهم آورد.