سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
کبری جلیلوند – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی، کر
بهمن فرهادی – استادیار، گروه مهندسی آب ،دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده:
برای مطالعه پدیده های آب در خاک ما باید روابط آب در خاک را بررسی کنیم. منحنی مشخصه خاک از مهمترین مواردی است که خصوصیات خاک غیر اشباع خاک را به صورت کمی بیان می کند. اندازه گیری مستقیم منحنی رطوبتی خاک مستلزم صرف وقت و هزینه می باشد. برای رفع این مشکل از روش های غیرمستقیم دربرآورد منحنی رطوبتی استفاده میشود که از جمله این روش ها میتوان توابع انتقالی را نام برد. در این تحقیق از پنج تابع انتقالی که شامل مدل اول ودوم قربانی و همایی واصلاح شده آن ومدل سپاسخواه و بندار و اصلاح شده آن استفاده شده است. با استفاده از پارامترهای آماری مشخص شد که تابع سپاسخواه اصلاح شده بهترین تابع برای خاکهای منطقه ماهیدشت می باشد