سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی زلزله
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
محمد حسین مسعودی – کارشناس ارشد مهندسی پدافند غیر عامل راهبر مهندسان ساختمان
سیامک الهی فر – کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه راهبر مهندسان ساختمان
حامد خانجانی – دانشجووی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیریت ساخت راهبر مهندسان ساختمان

چکیده:
درسال 1392 و برای اولین بار به دنبال تفاهم نامه فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران وسازمان نوسازی شهرتهران نسبت به اجرایی نمودن کنترل مضاعف خدمات مهندشی نوسازی بافت فرسوده دردوحوزه اجرا ونظارت در12منطقه شهرتهران اقدام گردید که درمدت حدود یکسال فعالیت برنامه ریزی شده بازدید وارزیابی قریب به 500پروژه انجام پذیرفت دراین مقاله ضمن مروری بردستاوردهای حاصل ازاین امر کیفیت ساخت و سازدرحوزه های اجرا ونظارت سازه های بتنی توصیف و پیشنهاداتی درجهت ارتقا کیفیت ساخت ارایه میگردد