سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیرین یزدانی – کارشناس ارشد علوم خاک
سید علی ابطحی – استاد تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس و دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
حسن حقیقت نیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

چکیده:

ارزیابی کیفی تناسب اراضی، برآورد کارایی اراضی برای استفاده های خاص بدون در نظر گرفتن مقادیر عملکرد و فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی است . هدف از این مطالعه بررسی تناسب اراضی ایستگاه تحقیقات کشاورزی بختاجرد واقع در 5 کیلومتری غرب داراب در استان فارس به روش ارزیابی رایج (فائو ) برای کاربردهای مورد مطالعه بوده است . بر اساس مطالعات خاکشناسی منطقه، در مطالعات تناسب اراضی برای کشاورزی ، شرایط فیزیکی منطقه مورد بررسی قرار گرفته و با نیازهای اکولوژیکی گیاهان مورد نظر مقایسه شده و در نهایت ارزیابی کیفی تناسب اراضی به سه روش محدودیت ساده ، تعداد و شدت محدودیت و روش پارامتریک (استوری و ریشه دوم) برای محصولات گندم، جو، ذرت ، کنجد و گلرنگ انجام گرفته و بعد کلاس های تناسب فیزیکی اراضی تعیین می شوند. نتایج این مطالعات نشان داد که خصوصیات اقلیمی برای کشت گندم و جو در منطقه مورد مطالعه محدودیتی ایجاد نمی کند ولی برای کشت ذرت ، کنجد و گلرنگ دارای محدودیت می باشد عوامل محدود کننده تولید برای کشت آبی گندم و جو در برخی از واحدهای اراضی سنگ و سنگریزه و ph می باشد در مورد ذرت ، کنجد و گلرنگ محدودیت های سنگ و سنگریزه و ph و محدودیت های اقلیمی از مهترین عوامل محدود کننده در تولید محصول می باشد و بر اساس نتایج به دست آمده کلاس های کیفی گندم در سطح بالاتری نسبت به کلاس های کیفی جو ، ذرت ، کنجد و گلرنگ قرار دارد.