سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدابراهیم نژادشلماتی –
رامتین روشن –

چکیده:

نگاه مدیریتی بحران در رسانه ها ، نگاهی مربوط به شرایط بحرانی موجود بوده و مطمئنا تصمیمات اتخاذ شده توسط آن مدیریت تحت تاثیر شرایط و مصلحت موجود عمل خواهد کرد . بدیهی است که در کوران تصمیم گیری در زمینه بحرانهای وارده بر یک ایدئولوژی ، عواملی مورد توجه و دقت نظر کارشناسان قرار دارد که تصمیمات نهایی در راستای این عوامل گرفته شده و واکنش مورد نظر صورت می پذیرد . آن عوامل به ترتیب بررسی و تصمیم گیری عبارتند از :
نوع بحران وارده و تحلیل شکل گیری آن
(از نظر وسعت- نحوه نمایش رسانه ای و وقوع آن- نوع مخاطب- تاثیرات زود هنگام یا فرسایشی طولانی مدت)
زمان وقوع بحران و شرایط زمانی موجود
( تهاجم رسانه ای در زمان ثبات سیاسی ، اقتصادی ، نظامی یک ایدئولوژی صورت گرفته یا در شرایط بحرانی آن –بررسی تقویم تاریخی سیاسی )
تصمیم گیری نهایی در زمینه نوع واکنش منطقی در مقابل بحران نرم