سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سارا مهشید – دانشجوی دکتری , دانشکده مهندسی و علم مواد- دانشگاه صنعتی شریف،
مسعود عسکری – استادیار، دانشکده مهندسی و علم مواد- دانشگاه صنعتی شریف،
مرتضی ساسانی قمصری – دانشجوی دکتری، بخش لیزر حالت جامد مرکز تحقیقات لیزر- سازمان انرژی اتم

چکیده:

نانوذرات TiO2از طریق هیدرولیز تیتانیم ایزوپروپکسید ۹۷ % در Ph های مختلف تهیه شدند و سوسپانسیون کلوئیدی حا صله به مدت ۲۰-۱۸ ساعت تحت عملیات لخته زدایی قرار گرفت . پودر حاصل بعد از لخته زدایی و قبل از عملیات حرارتی شامل ذرات ریز آناتاز با اندازه متوسط ۱۰nm می باشد. با عملیات حرارتی بعدی در دماهای ۲۰۰-۸۰۰ به مدت ۲ ساعت نشان داده شد که آناتاز تنها فاز پایدار تا دمای ۴۰۰ بوده و پس از آن، در ۶۰۰درجه هر دو فاز آناتاز و روتیل حضور دارند . درنهایت در دمای ۸۰۰درجهپودر تماماً شامل فاز روتیل خواهد بود . مقدار فاز روتیل و درصد استحاله در۶۰۰ تعیین و نشان داده شد که استحاله آناتاز – روتیل نه تنها به اندازه کریستالیتهای اولیه بستگی دارد، بلکه به عواملی نظیر آگلومراسیون و درصد فاز بروکیت موجود در پودر نیز وابسته است . به این معنی که در میان نمونه های با اندازه ذرات مشابه، حضور آگلومراسیون و فاز بروکیت استحاله را تحت تاثیر قرار خواهد داد . در این آزمایشات نمونه ها با استفاده از روش پراش اشعه ایکس XRD) میکروسکوپ الکترونیSEMمورد بررسی قرار گرفتند.