سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدیه قزوینی – کارشناس ارشد معماری کامپیوتر
ناصر موحدی نیا – استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان
عباس وفایی – استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان

چکیده:

تعیین فرکانس های سازه در اغلب پردازشهای گفتار گامی مهم و اساسی است این فرکانسها درواقع همان فرکانسهای تشدید مجرای صوتی می باشد برای هر فرد و هر لفظی این فرکانسها متفاوت بوده ولی حول و حوش فرکانسهای خاصی است درعمل جهت کدینگ و سایر پردازشها محاسبه سه سازه کافی می باشد متداولترین روش جهت تخمین سازه ها استفاده از کپستروم می باشد در این مقاله یک شیوه جدید براساس تبدیل موجک و ایده بانک فیلتری ارائه شده است.