سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
علی امیدکار – دانشجوی کارشناسی ارشد
ارجمند مهربانی – استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
الهه باغبان – دکتری مهندسی شیمی

چکیده:
کاتالیست ها نقش مهمی را در صنایع پالایش و پتروشیمی داشته و پس از مستعمل شدن، به دلایل زیست محیطی و اقتصادی نیاز به استخراج فلزات ارزشمند فلزات مورد استفاده در آن ها می باشد. در این پژوهش از یک راکتور بستر جهنده الکتروشیمیایی غشایی برای جذب پلاتین موجود در کاتالیست مستعمل استفاده شده است. تمامی آزمایش ها در شرایط جریان ثابت انجام شده اند و عواملی مانند شدت جریان الکتریکی، pH محلول الکترولیت و دما مورد بررسی قرار گرفت. راکتور عملکرد بسیار خوبی در جذب پلاتین از خود نشان داد و دستیابی به چگالی جریان بالای 400 آمپر بر متر مربع (در مقیاس آزمایشگاهی) مشاهده شد. افزایش چگالی جریان ظاهری باعث بهبود استخراج الکتروشیمیایی پلاتین می شود. چگالی های جریان بالاتر از 240 آمپر بر متر مربع به دلیل وقوع واکنش های جانبی مناسب نبوده و چگالی جریان بهینه در حدود 200 آمپر بر متر مربع مشاهده شد. افزایش pH عملکرد منفی در استخراج الکتروشیمایی یون پلاتین داشته و pH بالاتر از 3 بازده استخراج را به شدت کاهش می دهد. افزایش دمای محلول کاتولیت نیز باعث بهبود و کاهش زمان استخراج می گردد