سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیامک ادیبی – موسسه تحلیل گران فن آور

چکیده:

با توجه به نیاز روزافزون کشورهای جهان به انرژی پاکی همچون گازطبیعی، بهره مندی صحیح از ذخایر گازطبیعی می تواند فرصت های مناسبی را در جهت توسعه کشورهای دارنده آن ذخایر قرار دهد . با بررسی ذخایر گازطبیعی در جهان ، این نکته مشهود است که حدود 15/5 درصد از ذخایر گازطبیعی در جهان متعلق به کشور ایران است و ایران با در اختـیار داشتن حدود 27/7 تریلیون مترمکعب از این ذخایر میتواند علاوه بر استفاده از فرصت های مناسب برای کسب درآم د و منافع اقتصادی ، زمینه توسعه تکنولوژی را نیز فراهم آورد .
گازطبیعی را می توان در مقوله هایی از جمله مصرف در داخل کشور به عنوان سوختی پاک، عاملی در جهت تزریق به مخازن نفت و ازدیاد برداشت از ذخایر نفتی و همچنین صادرات و کسب درآمد ارزی مورد بحث قرار داد .
این مقاله علاوه بر بررسی و تحلیل وضعیت آتی تولید، مصرف، تزریق گاز به مخازن نفت، صادرات گاز در کشور برای سال های آینده و بیان مشکلات و تنگناهای موجود، می کوشد تصویری بهینه از استراتژی صنعت گاز کشور، برای هر یک از مقوله های مصرف داخلی، تزریق به مخازن نفت و صادرات ترسیم نماید . این مقاله همچنین به راهکارهایی جهت عملی ساختن این استراتژی اشاره می نماید .