سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسحاق رسولی سرابی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

رشد فرایند اقتصادی و جمعیتی کلان شهرها و افزایش مالکیت خودروهای شخصی در کنار محدودیت های زیر ساخت های حمل و نقل شهری و ناکارآمدی حمل و نقل همگانی در این شهرها باعث افزایش استفاده از خودروهای شخصی در این شهرها شده است. در این مقاله ضمن اشاره به پیشینه مطالعات علمی در مورد تقاضاهای سفرها، مجموعه سیستم های مدیریت حمل و نقل که می تواند باعث تغییرات مناسب در تقاضای سفرها گردد به طور کلی تعریف گردیده و سپس با اشاره ای به برخی اصول و مشخصات کلی مرتبط به سیستمهای مدیریت حمل و نقل؛ روشهای مختلف قابل اجرا جهت تغییر در تقاضای سفرها در کلان شهر تبریز مورد بررسی قرار گرفته و مجموعه روشهای کاربردی مختلف و مناسب برای کاهش سفرها و عرضهمناسب تر تسهیلات حمل و نقلی با ارائه راههای مختلف برای کاهش تقاضا و افزایش عرضه یا ترکیبی از روشهای مختلف و موثر در این کلانشهر پیشنهاد می گردد.