سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای یافته های جدید کامپیوتری
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
محمدسعید علمداری – دانشجو کارشناس ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
محسن شاهرضایی – استادیارگروه ریاضی دانشگاه امام حسین (ع)
محمدسجاد علمداری – کارشناس فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور

چکیده:
در این مقاله با استفاده ازالگوریتم لونبرگ – مارکارد در شبکه های عصبی به شناسایی الگوی تصویری مورد نظر می پردازیم و برای شناسایی الگوی مورد نظر آزمایش های متعددی انجام شد تا ساختار مناسب شبکه عصبی در هر اجرای خاص را پیدا کنیم و در نهایت با فشرده سازی داده ها ، این حجم وسیع اطلاعات را ترکیب کرده و یک بردار ویژگی فشرده ای را انتخاب کردیم.