سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
حمیده قجر – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
حسن سلطانلو – استادیار گروه علوم اصلاح نبات و بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه علوم کشا
سیده ساناز رمضانپور – دانشیار گروه علوم اصلاح نبات و بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه علوم کشاو
سارا خراسانی نژاد – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:
شوری یکی از مهمترین عوامل محدود کننده در بیش از 33 درصد زمینهای زراعی است. شناسایی سازوکارهای مولکولی که در پاسخ گیاهان به شوری دخیل است می تواند به بهبود منابع ژنتیکی در اصلاح گیاهان کمک نماید. نعناع فلفلی یک گیاه دارویی است که میزان روغنهای ضروریآن تحت تاثیر عوامل محیطی مختلفی مثل خشکی، شوری و نوع خاک قرار می گیرد. تکنیک cDNA-AFLP برای شناسایی برخی ژنهای افتراقی پاسخ دهنده به تنش شوری در این گیاه به کار گرفته شد. نتایج نشان داد ژنهای جداسازی شده در سه گروه ژنی انتقال سیگنال، ژنهای ساختاری و پروتئینهای دفاعی طبقه بندی می شوند.