سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
فرهاد فاضل – دانشجوی دکتری مکانیک
هادی باقری – دانشجوی دکتری مکانیک
یوسف عباسپورگیلانده – عضوهیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
روشهای متداول تردد نواری موازی شامل فنونی نظیر قرار دادن پرچمهایی برروی حصارهای مرزی درفواصل مساوی استفاده ازکف مخصوص برای علامت گذاری مسیر برروی خاک استفاده ازالتراسونیک و GPS به منظور کمک به کاربر درردیابی می باشد یکی ازروشهای نوین دیگر تردد نواری هدایت خودکار ادوات کشاورزی با استفاده ازیک سنسورلیزری درمزرعه می باشد دراین تحقیق به بررسی سنسورهای فاصله یاب لیزری و تعریف سیستم مختصات مرتبط با ان و برنامه هدایت خودکار وسایل نقلیه کشاورزی پرداخته شد.