سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حشمت اله آقارضی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

کشتارگا های دام و طیور در سراسر کشور پراکنده هستند . آنها عمدتا دور از شهرها و در مناطق کشاورزی احداث شده اند . کشتارگاها مقادیر زیادی فاضلاب تولید می کنند . دفع نادرست آن می تواند آلودگی آب و خاک را به دنبال داشته باشد [.1] این فاضلاب ها بعد از تصفیه می توانند در کشاورزی مورد استفاده قرار گیرند .. سیستم تصفیه طبیعی شامل لاگون ها و حوض های ما کروفیت است . لاگون های بی هوازی ، اختیاری و هوازی می تواند مواد آلی پیچیده و آلاینده را تجزیه نموده بگونه ای که در کشاورزی قابل استفاده باشند . حوض ماکروفیت می تواند مقادیر زیادی مواد مغذی و فلزات سنگین از قبیل کادمیوم ، مس ، جیوه و روی را جذب کند ) . ) Sidwich 1987 در حوض های ماکروفیت بعنوان تصفیه تکمیلی فاضلاب گیاهان بن در آب مانند گونه های مختلف نی، گیاهان شناورمانند گونه های مختلف عدسک آبی و گیاهان معلق هیاسین آبی ، سنبل ایرانی کشت می شوند Gersberg , 19851984 ,1983 در این مقاله سیستم تصفیه طبیعی فاضلاب مجتمع کشتار گاهی زیاران و استفاده از پساب آن در اراضیکشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد .