سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
صاحبعلی منافی – دانشگاه آزاداسلامی شاهرود
علی اصغر روحانی –
محمد منطقیان –
ابوذر منصوری –

چکیده:
درتحقیقات زیادی نانوذرات مختلف برای حذف فلزات سنگین ازآب استفاده شده اند هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرات اضافه کردن نانوذرت اکسید اهن به فیلترهای حذف کروم از اب است درابتدا فیلتر طرحی شد سپس بوسیله جاذبهای خاک و خاک اره آب الوده با سه غلظت متفاوت 883/7و1767/4و8837ppm پالایش گردید درادامه به هرکدام ازجاذبها مقادیری ازمخلوط نانوذرات اکسید آهن با چند جاذب گیاهی دیگر اضافه شد و دوباره فرایند جذب انجام شد نتایج نشان داد که بهترین جاذب جاذب خاک و نانوذرات اکسید اهن است همچنین بهترین علمکرد درغلظت 8837ppm بدست آمد ازسوی دیگر اضافه شدن نانوذرات باعث افزایش میزان جذب کروم و تبدیل Cr+6به Cr+3 گردید با استفاده ازنتایج این تحقیق می توان گفت که ترکیب شدن نانوذرات اکسید آهن با مواد فیلترهای حذف کروم میتواند Cr+6را به Cr+3 تبدیل کند و بازده فرایند حذف را افزایش دهد.