سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
رضا حاجی حسنی – کارشناس ارشد
ابوالفضل کارگرفرد – دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
امیر نوربخش – دانشیار
سیده معصومه زمانی – دانشجوی دکتری

چکیده:
درسالهای اخیر به دنبال پیشرفت تکنولوژی صنایع چوب دراکثرکشورهای درحال توسعه تقاضا برای مواداولیه رو به افزایش گذاشته است باتوجه به محدودیت منابع جنگلی درایران رویکرد بخش صنعت به استفاده ازمنابع جایگزین نظیر گونه های تند رشد منابع لیگنوسلولزی غیرچوبی و ضایعات کشاورزی امری بدیهی به نظر می رسد ماده اولیه چوبی یکی ازعوامل مهم درتولید تخته فیبر با دانسیته متوسط می باشد که درساختارراه اندازی واحدهای صنعتی نقش مهمی را به عهده دارد ماده اولیه چوبی باید دردسترس دارای خصوصیات اناتومیکی و تکنولوژیکی مناسب برای تولید محصول و صرفه اقتصادی بوده و مهمترین اینکه امکان استفاده مستمر ازآن فراهم باشد یکی ازگونه های چوبی غیربومی که سازگاری مناسب با مناطق گرمسیر جنوب کشورمان دارد گونه اکاسیاAcacia salicina می باشد که درسالهای اخیر از این گونه بصورت ترکیب با سایر گونه های سازگار با مناطق جنوب کشور دراستان های جنوبی جنگل کاریهایموفقی صورت گرفته است