سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش سراسری کاربرد روشها و فناوریهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی اسلام زاده – عضو هیئت علمی و مدیر گروه مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
امین حسین مرشدی – دانشجو کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه تهران

چکیده:

آزمایش های ترکیبی ژئوتکنیکی درجا، قابلیت جمع آوری بهینه اطلاعات دو یا چند تکنیک را در یک پیمایش عمقی داراست. تکنیک آزمایش نفوذ پیزومخروطی لرزه ایSCPT) به علت اندازه گیری چندین پارامتر به طور همزمان در یک مقطع قائم، یک روش سریعو اقتصادی محسوب می شود. در این روش در یک مقطع قائم چهار پارامتر مقاومت راس مخروط qT)اصطکاک جداره ای fS) فشار آب منفذیUO) و سرعت موج برشیVS) قابل اندازه گیری است. موج برشی از ویژگی های اساسی غیر مخرب جامدات درتمام کارهای عمرانی از جمله سازه های هیدرولیکی است که به میزان صلبیت کرنش های کوچک مرتبط است و توسط مدول برشیطراحی شده است. تحقیقات جدید نشان می دهد کهG 0در خصوصیات استاتیکی و دینامیکی به کار برده می شود، زمانیکه مقدار نفوذ خوانده شده از مخروط با حالت گسیختگی مطابقت داشته باشد، منحنی کرنش- فشار- مقاومت نسبت به عمق براساسSCPT قابل استخراج است.