سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن ساعی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالعلی فرزاد – استادیار مکانیک ماشین های کشاورز یدانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

افزایش استفاده از جعبه دنده ها با تعداد زیادی چرخدنده و همینطور تعدادتبدیلهای سرعت و قدرت فراوان مهندسان را برای محاسبه و طراحی این جعبه دنده ها مجبور به استفاده از تئوری ها و روشهای نوین وامیدارد روشهای عددی و محاسبات کامپیوتری یکی از بهترین روشها برای محاسبات و طراحی این نوع جعبه دنده ها م یباشد یکی از مشکلات محاسبه کامپیوتری جعبه دنده ها تعریف و شبیه سازی این جعبه دنده ها برای کامپیوتر می باشد یکی ا زروشهای تعریف و تبدیل جعبه دنده ها به زبان ماشین تئوری گراف ها می باشد از تئوری گراف ها برای شبیه سازی و تعریف مکانیزم ها به زبان ماشین استفاده شده است این روش توانایی هایی همچون یافتن ایزومر های یک مکانیزم یافتن درجه آزادی و نمایش ماتریسی مکانیزم ها را فراهم می کند روابطی که تئوری گراف ها از آن ها پیروی می کند می تواند برای محاسبه جعبه دنده ها مورد استفاده قرار بگیرد محاسبات جعبه دنده های سیاره ای متناسب با تعداد مجموعه چرخدنده های سیاره ای که به یکدیگر متصل هستند مشکل بوده و بدلیل کارایی و توانمندی این نوع جعبه دنده ها ونیاز علوم رباتیک امروزی نیاز است که این جعبه دنده ها بوسیله کامپیوتر محاسبه شود.