سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد احمدی شعار – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران،
سید حسین امیرشاهی – استاد، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
رضا محمدعلی مالک – استادیار، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایر

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی در تعیین ضریب نفوذ مواد رنگزا در الیاف ارائه گردیده است. بدین منظور نایلون 6-6 یکسره در دماها و زمان های مختلف با مواد رنگزای اسیدی رنگرزی گردیده است. سپس تصویر میکروسکوپی از مقطع نخ های رنگرزی شده تهیه گردید و بعد از پردازش تغییرات شدت روشنایی از سطح تا مرکز لیف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با فرض برقراری رابطه ای خطی بین شدت روشنایی در هر نقطه از تصویر و غلظت رنگزا در آن نقطه از سطح مقطع، از تابع خطا به منظور تعیین ضریب نفوذ ماده رنگزا در لیف استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده ضریب نفوذ همانگونه که انتظار می رفت برای نمونه های رنگرزی شده در زمان های مختلف ثابت بوده و تنها با افزایش دما زیاد می گردد.