سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
حسینعلی شمس آبادی – استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید مینایی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیو سیستم، دانشگاه تربیت مدرس
سیدحسن حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم انرژیهای تجدید پذیر، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:
مطالعه حاضر به استفاده از توربین بادی در ایستگاه پمپاژ آب در مراتع استان سیستان می پردازد. در مطالعه حاضر آب شرب 1500 رأس دام با در نظر گرفتن مصرف آب روزانه برای هر رأس گوسفند 7 لیتر در نظر گرفته شده است. محاسبات نشان می دهد که در منطقه یاد شده چنانچه 6 ساعت در شبانه روز باد غالب با سرعت 25 کیلومتر در ساعت وجود داشته باشد، توربین بادی با پمپ پیستونی متصل به آن قادر خواهند بود با دبی lit/s 5/0، نیاز آبی را تأمین نماید. قدرت مکانیکی پمپ آب و توربین بادی با در نظر گرفتن تلفات در مسیر انتقال آب برای شرایط یاد شده و با راندمان پمپ60 % تقریباً برابر 28/0 اسب بخار تعیین شد. قدرتی را که توربین به تلمبه می دهد با در نظر گرفتن راندمان توربین 20% معادل hp ≈ 1/04 kw 1/4بدست آمد. با محاسبه قدرت مورد نیاز پمپ و توربین بادی، معلوم شد که lit 315000 معادل m3 315 آب در یک ماه پمپاژ می شود که جوابگوی احتیاجات این طرح می باشد. بنابراین اگر توربین بادی و پمپ در یک شبانه روز 6 ساعت و با قدرت 6 کیلو وات کار کنند، آب مورد نیاز 1500 رأس گوسفند تأمین می شود. انرژی مورد نیاز هم در یک روز (6 ساعت کار توربین) 6 kw.hr بدست آمد.