سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل معینی – دانشجوی دکتری و عضو هیئت علمی گروه آبخیزداری، واحد علوم و تحقیقات، دان
ام البنین بذرافشان – کارشناس ارشد آبخیزداری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه تهران

چکیده:

رانش زمین مخصوصا در نواحی کوهستانی کشورمان یکی از عوامل محدود کننده توسعه اجتماعی و اقتصادی است. وقوع این پدیده علاوه برنقش تخریبی در جنگلها ، مراتع و اراضی کشاورزی اثرات نامطلوبی درپر کردن مخازن سدها ، انسداد کانالهای آبیاری و زهکشی، تخریب جاده ها ، راه اهن، راههای ارتباطی و مناطق مسکونی دارد. اصولا سیستمهای رفتار سنجی مجموعه ابزرهایی هستند که قادرن شواهد موجود در طبیعت را جهت ارزیابی کارشناسان، ثبت کنند و یا انتقال دهند تا درفرصت های باقیمانده با وقوع حادثه ، اعلام دستور العمل ها وهشدارهای لازم را فراهم آورند. از معمول ترین روشهای ثبت رفتاری بهره گیری از سیستم های سطحی می باشند که دارای انواع مختلفی استا. با استفاده از تکنولوژی سطح سنج تالیمیدس می توان سیستمی را طراحی نمود که علاوه بر سادگی بتواند به عنوان Extensometer برای ثبت رفتار لغزش مورد استفاده قرا رگیرد. این دستگاه می تواند اطلاعات جابجایی را درخودذخیره کند و یا به طور پیوسته نمایش دهد. می توان اطلاعات مربوط به حرکات بلوک لغزش را هرچند وقت یکبار تخلیه نمود و یا به وسیله دستگاه موبایل یا خط تلفن و با سیستم GSM و یا سیستم های مشابه به سایت یا مرکز مخابره نمود. همچنین می توان در بعضی از مناطقی که خطر زمین لغزش بسیار زیاد است این سیستم را به سیستم هشدار دهنده نیز مجهز نمود.