سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی اکبر شرافتی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، اراک ، ایران
سعید شیخ زاده – دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر جت هوا روی خواص فیزیکی نخ سایروی الیاف کوتاه می باشد. لذا در این راستا، دو جت هوا ساخته شده است، که در جت اول زاویه سوراخهای فرعی با محور مرکزی 54 درجه، و در جت دوم 90 درجه است. توسط هر جت در 3 فاصله مختلف از غلتک تولید، و در هر فاصله با چهار فشار هوا، 12 نمونه نخ تولید شده و مجموعا با نمونه شاهد 25 نمونه نخ تهیه کاهش یافته است. مقاومت سایشی استحکام و تاب در شرایط بهینه در جت اول به ترتیب 09/63%، 86/10%، 03/6% و در جت دوم 15/40%، 3/22%، 41/4% افزایش را نشان می دهد و در هر دو جت میزان ازدیاد طول تا حد پارگی و CV% تغییر محسوسی نداشته است.