سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی عبدل زاده – دانشگاه شهید باهنر کرمان- بخش مهندسی مکانیک، مرکز بین المللی علوم و
مهران عامری – دانشگاه شهید باهنر کرمان- بخش مهندسی مکانیک

چکیده:

در این تحقیق به بررسی تاثیرات دنبال کننده توان ماکزیمم بر عملکرد سیستم پمپ آب خورشیدی پرداخته شد. به همین منظور یک دستگاه پمپ آب خورشیدی با وسایل اندازه گیری مجهز نصب و به آزمایش پرداخته شد. نتایج نشان داد که دنبال کننده توان ماکزیمم تا حد مطلوبی راندمان سیستم پمپ آب خورشیدی را بدلیل استفاده حداکثر از توان خروجی پانل فتوولتاییک افزایش م یدهد و به موجب آن مقدار آب پمپ شده در طول روز افزایش می یابد. همچنین این امکان برای پمپ خورشیدی نیز فراهم می شود تا در ساعاتی از روز که میزان تشعشع خورشید کم است امکان را هاندازی آن به وجودآید تا بتواند آب مورد نیاز مصرف کننده را تامین کند.کاهش تعداد پانل های فتولتاییک به علت استفاده بهینه از توان تولیدی پانل یکی دیگر از مزایای این سیستم در پمپهای آب خورشیدی است.