سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید عبدوس – دانشیار گروه شیمی دانشگاه امیرکبیر
هاجر رئیسی نافچی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس
سعید کاظمی نجفی – دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ

چکیده:

دراین تحقیق استفاده از نانوذرات رس به عنوان عامل بهبود دهنده بر ویژگی های کاربردی کامپوزیت چوب پلاستیک حاصل از الیاف چوب – پلی پروپیلن – نانورس مورد بررسی قرار گرفت بدین منظور الیاف چوب و پلی پروپیلن با نسبت 50 به 50 با یکدیگر مخلوط گردید و نانورس نیز با نسبت وزنی 0، 2 ، 4 درصد و ماده سازگار کننده پلی پروپیلن اکسیدشده به میزان 3% در تمامی ترکیبات استفاده شد. سپس برای تهیه کامپوزیت مواد با یکدیگر در دستگاه اکسترودر مخلوط شد و با پرس گرم صفحه هایی به ابعاد 15×15 سانتی متر و ضخامت 2 میلی متر تهیه گردیدند سپس خواص مکانیکی آن مانند مقاومت خمشی و کششی و مقاومت به ضربه بدون فاق مطابق استاندارد ASTM اندازه گیری شد نتایج نشان داد که با افزایش مقدار نانوذرات رس از 0 به 4 درصد مقاومت کششی و خمشی نانوکامپوزیت حاصله افزایش می یابد.