سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی زلزله
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
زلیخا کاظمی – کارشناسی ارشد زمین شناسی تکتونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سید سجاد موسوی امجد – کارشناسی ارشد مهندسی سازه دانشگاه سیستان و بلوچستان
مجید پریچهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:
در این مقاله کارایی یک روش عددی در برآورد رفتار دینامیکی خاک های نیمه اشباع مورد ارزیابی واقع شده است. شبیه سازی اجزاء محدود برای مطالعه پاسخ خاکریزی خاک نیمه اشباع تحت بارگذاری زلزله انجام شده و اعتبار نتایج، با نتایج آزمایشگاهی ارایه شده توسط سایر محققین کنترل شده است. در این تحقیق همچنین فشارآب منفذی، فشار هوای منفذی، مکش ماتریک، درجه اشباع در المان های مختلف، و پاسخ خاکریز تحت رطوبت های مختلف اولیه بررسی شده است. نتایج تحقیق از پاسخ بسیار مناسب مدل استفاده شده برای اندازه گیری جابجایی حکایت دارد