سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا وثوقی فر – عضو هیات علمی آزمایشی مجموعه پاسیفیک دانشگاه برکلی، کالیفرنیا
کامیار میرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

در این مقاله روشی مناسب برای محاسبه تراوش از بدنه سدهای خاکی ارائه شده است. تراوش بیش از حد در سدهای خاکی می تواند تبعات درازمدت و کوتاه مدت برای سد ایجاد نماید. یکی از این تبعات شسته شدن ذرات ریزدانه مصالح سد و با گذشت زمان ایجاد حفره های خطرناک که پایداری سد را تهدید می نماید، می باشد. از این رو مدیریت تراوش در سدهای خاکی یکی از مواردی است که باید به درستی صورت گیرد. برای انجام مدیریت مناسب، میزان دقیق تراوش ارائه شده است، ولیکن روشهای ارائه شده دارای نقاط ضعف فراوان بوده و محاسبات تراوش، عملا با انجام فرضیاتی صورت می گیرد. برای محاسبه دقیق میزان تراوش در این مقاله از روش حجم محدود هوشمند به طور تنظیم شده که تمامی موارد از جمله محیط همگن و غیرهمگن و محیط های مختلف را مورد ارزیابی قرار می دهد، استفاده شده است . در این مقاله برای اولین بار از شبکه های ورنوی در محاسبات تراوش استفاده شده است، با انجام تبدیلات هندسی، شبکه ورنوی در محاسبات تراوش استفاده شده است، با انجام تبدیلات هندسی، شبکه ورنوی به شبکه ساختار نیافته منظم تبدیل شده و مخاسبات از شبکه ساختار نیافته منظم به شبکه ورنوی انتقال می یابند. با این روش محدودیتهای هندسی در ارتباط با شرایط هندسی مرتفع می گردد. نتایج نشان می دهند که اختلاف محاسبات در مقایسه با برنامه های بنا نهاده شده ب اساسشبکه بندی المان محدود 7.491٪ و در مقایسه با برنامه حجم محدود با شبکه بندی مثلثی 1/221٪ می باشد.