سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد سلاجقه – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی فخرالدینی – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عادل غفاری – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدمحمود سادات حسینی – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

روش طراحی لرزه ای رایج سازه ها طراحی بر اساس نیرو است، نادرستی فرضیات طراحی بر اساس نیرو مثل سختی اولیه و ضریب کاهش نیرو باعث می شود که برش پایه و نیروهای طراحی نادرستی – وقتی که سازه رفتار غیر خطی دارد – بدست آید. در سالهای اخیر روش های نوینی تحت عنوان طراحی بر اساس تغییر مکان برای رسیدن به سطح خسارت قابل قبولی از زلزله طرح مورد استفاده قرار می گیرند، این روش ها به عنوان ابزاری جدید برای رسیدن به طراحی بر اساس عملکرد محسوب می شوند. هدف از این تحقیق طراحی قابهای فولادیبر اساس روش طراحی بر اساس تغییر مکان مستقیم، تحت چهار سطح عملکرد و مطابق آیین نامه SEAOC می باشد. این مطالعه یک روش طراحی لرزه ای مطلوب را پیشنهاد می کند که محدودیت های ذاتی را که در روش طراحی بر اساس نیرو مشاهده شده است را حذف می کند. روش طراحی بر اساس تغییر مکان یک روش طراحی لرزه ای مطلوب است که منجر به سازه هایی با رفتار قابل پیش بینی و قابل اعتماد میشود.