سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرتاش معتمدی – استادیار دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ا
حسین آقابیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و

چکیده:

در این مقاله به مطالعه روش قاب معادل در ارزیابی ساختمانهای مصالح بنایی پرداخته می شود. روش قاب معادل به عنوان یک روش تحلیلی ساده و کاربردی جهت ارزیابی لرزه ای ساختمان های با مصالح بنایی مطرح بوده است. روش قاب معادل بر پایه مطابقت سازه با یک قاب معادل فضایی و بر مبنای قوانین ساده تعادل در اجزای ساختمانی می باشد. در این روش با معادل سازی دیوارهای سازه ای با المانهای تیر و ستون و تعریف پارامترهای مربوط به آن، تحلیل استاتیکی غیرخطی برای ساختمان انجام گرفته و نتایج تحلیل با سازه آسیب دیده در زلزله بررسی می گردد. به منظور
ارزیابی این روش، یک ساختمان آسیب دیده در یکی از زلزله های اخیر ایران انتخاب شده و با استفاده از این روش مورد تحلیل قرار می گیرد .انطباق نتایج این روش با مشاهدات صورت گرفته در ساختمان آسیب دیده نشان می دهد روش قاب معادل روشی قابل اطمینان و با دقت کافی در ارزیابی لرزه ای ساختمان های مصالح بنایی می باشد و می توان از آن در برآورد کمی این ساختمانها در برابر زلزله بهره جست.