سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمدابراهیم درخشانی – کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک
سیدمصطفی حسینعلی پور – کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک
محمدمهدی عارفی – کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله از شبکه های عصبی جهت شناسایی خواص ترمودینامیکی محلول لیتیوم برماید – آب استفاده شده است. جهت آموزش و تست شبکه عصبی، از مقادیر معتبر ازمایشگاهی موجود در مقالات استفاده شده است. به کمک شبکه های عصبی خواص محلول LiBr – آب نظیر آنتالپی، انتروپی، فشار، چگالی، ظرفیت حرارتی و گرانروی را بر اساس دما و غلظت محلول بهصورت روابط تحلیلی استخراج گردید.
جهت شناساییروابط ترمودینامیکی محلول از شبکه عصبی پرسپترون، دو لایه استفاده شده است. الگوریتمهای آموزشی لونبرگ – مارکوارت (LM) و گرادیان نزولی (GD) جهت اموزش شبکه بکار گرفته شده اند. توابع فعال سازی لایه ورودی خطی می باشند، ولی در لایه میانی از توابع غیر خطی پیوسته و مشتق پذیر تانژانت سیگموئید استفاده شده است.
نتایج شبیه سازی دقت بسیار زیاد شبکه های عصبی را در شناسایی خواص ترمودینامیکی محلول لیتیوم برماید – آب نشان می دهند.