سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمدرضا عدل پرور – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دان
حمیدرضا وثوقی فر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

در این مقاله با بررسی ومطالعات آماری بدست آمده در یک تحقیق نظر مردم و مسئولین مورد ارزیابی گرفته است.هدف از بررسی نحوه عملکرد مدیریت بحران قبل، در حین و بعد از وقوع زلزله بم در مورد بررسی قرار گرفته و نکات ضعفوقوت آن شناسایی شود. سپس از طریق کارکرد مدیریت بحران در وقایع و رخدادهای غیر مترقبهآتی بهبود یابد. برای موفقیت در مدیریت بحران زلزله در مدیریت بحران، باید به پیشرفتهای صورت گرفته در این زمینه مجهز شد. از مزایای استفاده از فن آوری اطلاعات (IT) می توان به برنامه ریزی دقیق، سرعت بالا، نظارت موثر بر اقدامات پیشگیرانه ، هدایت فعالیت های امداد، اهمین فن آوری و اطلاعات، امکان کنترل صحت و کنترل دسترسی به اطلاعات و مبادله سریع اطلاعات اشاره نمود. در حقیقت مدیریت بحران زلزلهبدون استفاده از فن آوری اطلاعات بسیار مشکل و شاید غیر ممکن باشد. در ادامه مطالعات آماری نحوه عملکرد مدیریت بحران در زلزله بم از دیدگاه مردم و مسئولین شهر بم در سال ۱۳۸۳-۸۲ انجام شده است. در این دیدگاه دو گروه مردم و مسئولین شهر بم که در مورد عملکرد مدیریت بحران که شامل مراحل و شاخصهای برنامه ریزی، پیشگیری و ایجاد آمادگی برای مقابله با بحران، خدکمات رسانی و تامین نیازهای عمومی، جلب مشارکت مردمی وب کارگیری نیروی انسانی، سازماندهی و نظارت برای کنترل بحران که جهت بازسازی و عادی سازی موثرند مورد بررسی قرار گرفته اند. در پایان با توجه به آمار و نتایج بدست آمده در این پژوهش، راهکارهای کاربردی و جدیدی برای رسیدن به وضعیت مطلوب مدیریت بحران و کاهش خسارات جانی و مالی زلزله های آتی ارائه شده است.نتایج نشان می دهد که بین دیدگاه مردم و مسئولینشهر بم در مورد عملکرد مدیریت بحران در حین وقوع بحران در زمینه متغیرهای نظارت ، سازماندهی ، بکارگیری نیروی انسانی، مشارکت مردمی ، خدمات رسانی و تامین نیازهای عمومی رابطه ای وجود دارد. بطور خوشبینانهمی توان عنوان نمود که بین دیدگاه مردم و مسئولین شهر بم در مورد عملکرد مدیریت بحران پس از کنترل بحران در زمینه های عادی سازی و بازسازی رابطه ای وجود دارد.