سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
مرتضی شگفت فرد – فوق لیسانس مهندسی مخازن، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
محمود خردو – فوق لیسانس مهندسی مخازن، شرکت نفت فلات قاره
سیدمحمد زمانزاده – دکترای زمین شناسی، جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

چکیده:
تئوری پرکولاسیون یک روش جدید بر مبنای ریاضی عمومی است که در تخمین و پیش بینی پارامترهای مخزنی کاربرد دارد. مزیت این روش بیشتر زمانی است که مخزن در اوایل دوره تولیدی خود است؛ به عبارتی دیگر داده های مخزن محدود می باشد. در این صورت می توان پارامترهای مخزنی همچون تراوایی مؤثر، زمان میان گذر و رفتار تولیدی بعد از زمان میان گذر را تخمین زد. در این مقاله، از رابطه ریاضی مربوط به تخمین زمان نفوذ سیالات تزریقی به درون چاه تولیدی -برگرفته از تئوری پرکولاسیون- استفاده شده و پارامترها و ضرائب این رابطه جهت کاربرد بیشتر این تئوری در میادین ایران، تغییر و بهینه گردید. هدف اصلی این است که نشان داده شود هنگام استفاده از روش پرکولاسیون در یک مدل واقعی، نتایجی همانند نتایج متعارف و وقت گیر شبیه-سازی، اما به شیوه ای بسیار سریع تر قابل دستیابی است. در نتیجه، از این گونه روش های مبتنی بر تخمین سریع ریسک، می توان در شرایط مهندسی عملی و کاربردی برای کمک به تصمیم گیری های مدیریتی میدانی همچون پروژه های حفاری و تعیین موقعیت چاه با توجه به زمان میان گذر تخمین زده شده از این روش استفاده کرد.