سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید ظهمورسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیر صرافی – استادیار بخش مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
یاسر حمیدی – عضو هیات علمی مرکز علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ماهان

چکیده:

یکی از مشکلات بشر در قرن حاضر، مشکل دفع زبال هها و مواد زاید ناشی از تولیدات کارخان هها و سایر فن آور یهای جدید است . افزایش تعداد وسایل نقلیه به نوبه خود باعث افز ایش مواد اضافی نظیر لاستیک های فرسوده شده است که علاوه بر آلودگی محیط زیست باعث اشغال فضا در کشورهای مختلف گردیده اس ت. سالیانه در دنیا میزان بسیار زیادی از تایر مستعمل تولید می شود آمار ارائه شده در این مورد عددی بالغ بر 6 میلیون تن در سال را نشان میدهد که بیانگر % 2 کل ضایعات جامد دنیا می شود . استفاده مجدد از این مواد زاید در راهسازی مقوله جدیدی است که مورد توجه متخصصان قرار گرفته و تحقیقات متعددی در این رابطه صورت گرفته اس ت. تجربیات محققان نشان داده افزون لاستیک به قیر به صورت پودر یا بصورت قطعات لاستیک در مخلوط آسفالتی با ملاحظه شرایط اختلاط می تواند باعث بهبود عملکرد آسفالت گرد د. افزایش مقاومت در برابر شیار شدگی، افزایش مقاومت در برابر خستگی، افزایش مقاومت در برابر ترکهای ناشی از انقباض، افزایش چسبندگی قیر از جمله مواردی است که با اصلاح قیر به وسیله پودر لاستیک می توان به آن دست یافت. مقاله حاضر خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در ایران و دیگرکشورهای جهان در سالهای اخیر بر روی ویژگیهای قیرهای لاستیکی را ارائه می دهد.